Kuva blogisivulle

25.07.2018

Miksi genomitietoa saadaan nyt niin helposti?

Kun ihminen sairastuu, niin taustalta voi löytyä useita eri syitä. Sairastumiseen voi vaikuttaa sekä ihmisen omat, vanhemmiltaan perimät ominaisuudet että ympäristön ja elinolosuhteiden aiheuttamia rasitteet. Useimmiten sairastumisen taustalta voi löytyä molempia. Tämän lisäksi ihmisen reagointi ympäristönsä muutoksiin voi olla riippuvainen hänen perinnöllisistä ominaisuuksistaan.

Lue lisää

11.07.2018

Genomit valokaapelissa

Genomitutkimus käyttää ja tuottaa valtavasti dataa. Jatkuvasti laajenevan ja monimutkaistuvan datan luottamuksellinen säilytys ja jatkokäyttö herättävät kysymyksiä. Miten ja mihin data kannattaa tallentaa? Miten dataa, esimerkiksi genomitietokantoja säilytetään turvallisesti? Miten dataa jaellaan?

Lue lisää

29.06.2018

Kansanterveysgenomiikan aikakausi on käsillä

Ihmisen koko perimästä saatavan tiedon, genomitiedon, käyttö on mullistanut 2000-luvulla useiden sairauksien tunnistamisen, hoidon ja paranemisennusteen. Samalla se on syventänyt ymmärrystämme taustatekijöistä, jotka ovat merkittäviä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn kannalta.

Lue lisää

11.06.2018

Genomikeskus – puuttuva palanen

Modernin lääketieteen suuret keksinnöt ovat korkeintaan sata vuotta vanhoja, esimerkiksi kirurgiset tekniikat, antibiootit, seulontamenetelmät ja jopa kipulääkkeet. Vielä on kuitenkin monia oireita ja sairauksia, joiden syntyjä syviä emme tunne. Tarve parantaa diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta on yhä olemassa. Tarvitsemme yksinkertaisesti uutta tietoa.

Lue lisää

23.05.2018

Genomikeskus Suomeen!

Vuosikymmenien ajan genetiikan tehtävänä on ollut löytää diagnoosi harvinaisia ja perinnöllisiä sairauksia sairastaville potilaille. Tuo tärkeä ja aivan välttämätön tehtävä jatkuu edelleenkin. Sen lisäksi geneettisen tiedon käytölle on tullut uusia mahdollisuuksia kaikkialla lääketieteessä. Geneettistä tietoa voidaan käyttää potilaalle oikean lääkkeen valinnassa, sillä geneettiset muutokset määräävät monien lääkeaineiden vaikutusta ihmisen elimistössä. Geneettisen tiedon avulla, tutkimalla syövän perimää, voidaan joidenkin syöpien kohdalla valita kyseiseen syöpätyyppiin erityisen hyvin tehoava hoito.

Lue lisää