Kansanterveysgenomiikan aikakausi on käsillä
Takaisin

29.06.2018

Kansanterveysgenomiikan aikakausi on käsillä

Ihmisen koko perimästä saatavan tiedon, genomitiedon, käyttö on mullistanut 2000-luvulla useiden sairauksien tunnistamisen, hoidon ja paranemisennusteen. Samalla se on syventänyt ymmärrystämme taustatekijöistä, jotka ovat merkittäviä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn kannalta. Tutkimustiedon karttuessa oivalletaan vähitellen yhä yksityiskohtaisemmin, miten ympäristön, perimän ja sattuman kolminaisuus kytkeytyy niin terveyteemme kuin sairauteemmekin. Täten myös vääjäämättä käsityksemme siitä, minkälaista terveyspolitiikan tulisi olla ja minkälaisia terveyspalveluita tulisi järjestää, muuttuu.

Kansanterveysgenomiikaksi kutsutaan lähestymistapaa, jossa genomitutkimuksen tuottamaa tietoa hyödynnetään kansanterveyden kohentamiseksi. Siinä palvelujärjestelmien ja perimätiedon tutkimus sekä kansanterveystiede yhdistyvät monitieteiseksi kokonaisuudeksi. Vaikka kyseessä on verrattain nuori tieteenala, on alalla jo oma julkaisusarjansakin – vuodesta 2015 lähtien julkaistu Public Health Genomics. 

Kotimaisista koulutusohjelmista kansanterveysgenomiikan sisältöjä ei kuitenkaan vielä juurikaan löydy. Tähän on kuitenkin odotettavissa muutos jo lähitulevaisuudessa, kun genomikeskus alkaa edistää alan opetuksen kehittämistä osana asiantuntijatehtäviään. Tarvetta on sekä koulutusohjelmien uudistamiselle, että täydennyskoulutuksen järjestämiselle.

Kansanterveysgenomiikka syventää ymmärrystämme esimerkiksi siitä, minkälaista ohjausta ja neuvontaa ihmisille tulisi tarjota ja minkälaisia säästöjä genomitiedon hyödyntämisellä voidaan saavuttaa. Koulutuksen ja käytäntöjen kautta tämä tieto heijastuu lopulta myös yksilöille: esimerkiksi säästöinä asiakasmaksuissa ja lääkekustannuksissa ja niin, että hoitoon pääsee nopeammin. Genomitiedon yleistyessä on tärkeää huolehtia siitä, että kaikilla kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet hyötyä näistä edistysaskeleista.

Tuuli Lahti

kansanterveyden erityisasiantuntija, AmO, dosentti

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Jaa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissa