Toista video
Toista video Pysäytä video Äänet päälle Äänet pois päältä
Ett genomcenter planeras i Finland.
Läs mer om lagmotionen
Vad är ett genom?
Här får du svar
Följ våra experter
på Genomcentrets blogg
Toista video
Miksu skulle inte ha fått rätt vård utan genominformationen.
Se video
Toista video
Vilken nytta har patienterna av genominformation?
Se video