Ta ställning!

Den databas med befolkningens genominformation som upprätthålls av Genomcentret är vår gemensamma investering i en framtid där vi blir allt bättre på att ta hand om vår hälsa. Därför ligger det i allas intresse att genominformationen används på ett jämlikt och säkert sätt.

Genomlagen överlämnas inte till riksdagen hösten 2018. 

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter bereda inrättandet av ett genomcentret.

Social- och hälsovårdsministeriet bad medborgarna framföra sin åsikt om förslaget via webbtjänsten dinåsikt.fi. Enkäten var öppen för alla under tiden 8.6–3.8.2018. Ett offentligt sammandrag av svaren finns här.

Social- och hälsovårdsministeriet tackar alla som har framfört sin åsikt!

Kampanjen ökar medborgarnas kunskaper och uppmuntrar till att ta ställning

Syftet med social- och hälsovårdsministeriets informationskampanj är att öka medborgarnas kunskaper om hur genominformation används samt om den genomlag som är under beredning och om Genomcentret.

Den första fasen av kampanjen om Genomcentret genomförs i olika kanaler i maj 2018. På kampanjwebbplatsen finns information på finska, svenska och engelska. Dessutom finns det grundläggande information om ämnet i lättläst form.

Alla uppgifter om Genomcentret är preliminära och kan komma att ändras under den fortsatta planeringen.