Genomcentret - kunskap ger hälsä

Var och en av oss har en unik arvsmassa som kallas genom. Vårt genom är som ett bibliotek, som innehåller enorma mängder information. Genominformationen hjälper oss att förstå oss själva bättre och ger samtidigt svar på många frågor om sjukdomar.

Genominformationen får sitt verkliga värde när vi har tillgång till befolkningens samlade genominformation. Med hjälp av informationen kan vi till exempel bättre identifiera cancersjukdomar och orsakerna till dem. Det blir lättare att välja en mer individuell behandling och läkemedlens negativa biverkningar minskar.

Genomcentret administrerar den gemensamma genomdatabasen och ser till att genominformationen används på ett ansvarsfullt sätt. Det är vår gemensamma investering i en framtid där vi blir allt bättre på att ta hand om vår hälsa.

Samtidigt är Genomcentrets grundläggande uppgift att se till att det här görs på ett säkert sätt – där vårt privatliv respekteras och enskilda personers uppgifter skyddas noga. Genomcentret är expert på genominformation, och var och en får själv bestämma om han eller hon vill bidra med sin genominformation till den gemensamma hälsan.

Vi har alla nytta av Genomcentret.

Den lagstiftning som reglerar Genomcentret bereds för närvarande. Läs mer http://stm.fi/sv/genomcentret