Toista video
Toista video Pysäytä video Äänet päälle Äänet pois päältä
Bättre hälsa tack vare genominformation

Genominformation hjälper oss att diagnostisera sjukdomar och välja rätt behandling. Dessutom kan informationen användas för att utveckla nya behandlingar och för att bedöma risken för att insjukna i ärftliga sjukdomar.

I de korta videorna här bredvid finns några exempel på hur genominformation redan används vid behandling av patienter och vilken nytta patienterna har av det.

Toista video
Det vore fint om informationen från mitt genom kan hjälpa även andra.
Se video
Toista video
Genominformation har en nyckelroll när det gäller att ställa en diagnos.
Se video
Toista video
Vilken nytta har patienterna av genominformation?
Se video
Toista video
Precisionmedicin. Vad betyder det?
Se video