Toista video
Toista video Pysäytä video Äänet päälle Äänet pois päältä
Genomitiedosta parempaa terveyttä

Genomitieto voi auttaa sairauksien diagnosoinnissa ja oikean hoidon valinnassa. Lisäksi genomitietoa voidaan hyödyntää uusien hoitojen kehittämisessä sekä perinnöllisiin sairauksiin liittyvän sairastumisriskin arvioinnissa.

Oheisilla lyhyillä videoilla on kuvattuna muutamia esimerkkejä siitä, miten genomitieto käytetään jo potilaiden hoidossa, ja mitä hyötyä se on tuonut potilaille.

Toista video
Olisi hienoa, jos genomitiedoistani olisi apua myös muille.
Katso video
Toista video
Genomitieto on sairauden tunnistamisessa avainasia.
Katso video
Toista video
Mitä hyötyä genomitiedosta on potilaille?
Katso video
Toista video
Täsmälääketiede. Mitä se tarkoittaa?
Katso video